Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Kim Sơn

Thạc sĩ

Bộ môn Hệ thống thông tin - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0975.910.551

nkson@ictu.edu.vn

Nguyễn Tính

Thạc sĩ

Bộ môn Công nghệ phần mềm - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0986.060.186

nttinh@ictu.edu.vn

Nguyễn Thu Hương

Thạc sĩ

Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa CNTT - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0982.734.973

nthuong@ictu.edu.vn

Đỗ Trường Giang

Thạc sĩ - Thạc sĩ

Công ty Cổ phần Golden Door Corporation

0982222408

dotruonggiangptit@gmail.com

Trần Minh Thành

Giảng viên - Thạc sĩ

Phòng 207, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT - ĐHTN

0979046855

tmthanh@ictu.edu.vn

Nguyễn Tú An

K. TTĐPT

ntan@ictu.edu.vn

Trần Ngọc Ân

K. CNTT

tnan@ictu.edu.vn

Trần Thị Thúy An

P. HC - TC

tttan@ictu.edu.vn

Bùi Tuấn Anh

K. CN TĐH

btanh@ictu.edu.vn

Mai Thị Kim Anh

K.CNĐT&TT

mtkanh@ictu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 308/317